Vi är tillgängliga 08-24, 7 dagar i veckan. Sälj, köp & byt bil utan att lämna hemmet med landets snabbaste chaufförsservice.

Riddermark Bil Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY - I KORTHET

Integritet är viktigt för oss på Riddermark Bil AB ("Riddermark Bil"). Vi behandlar dina personuppgifter när du köper, säljer eller byter in en bil eller köper biltillbehör av oss. Vi behandlar också dina personuppgifter när du använder någon av våra andra tjänster. Vi behandlar också dina personuppgifter när du besöker vår hemsida, när du kontaktar oss och om du får marknadsföring från oss. I den här integritetspolicyn informerar vi dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress gdpr@riddermarkbil.se, ringa oss på telefon 08-590 930 40 eller skriva till oss på postadress är Gustavslundsvägen 18, 16751 Bromma.

I korthet och sammanfattat behandlar vi dina personuppgifter såhär:

 • När du vill köpa en bil eller biltillbehör av oss behandlar vi dina personuppgifter för att:
  • reservera en bil till dig
  • för att möjliggöra din provkörning av en bil
  • administrera ditt köp och
  • erbjuda dig garantier och försäkringar
 • När du valt att skriva upp dig på ”önskelistan” behandlar vi dina personuppgifter för att:
  • hjälpa dig hitta en bil som matchar dina önskemål
 • När du säljer en bil till oss behandlar vi dina personuppgifter för att:
  • du ska kunna använda vår värderingstjänst och
  • administrera din försäljning
 • När du gör ett bilbyte hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att:
  • ge dig gratis rådgivning om du valt att använda vår rådgivningstjänst; och
  • administrera ditt bilbyte.
 • Vissa behandlingar gäller generellt för dig som är kund till oss, oavsett om du t.ex. köpt, bytt eller sålt en bil.
  Vi behandlar dina personuppgifter för att:
  • skicka marknadsföring till dig
  • följa gällande lagar
  • administrera ångerrätt, reklamationer eller andra anspråk
  • fråga dig om du vill recensera Riddermark Bil; och
  • utveckla vår verksamhet.
 • När du besöker vår hemsida behandlar vi dina personuppgifter för att:
  • analysera hur vår hemsida används
 • När du kontaktar oss behandlar vi dina personuppgifter för att:
  • kommunicera med dig; och
  • svara på dina meddelanden när du använder vår chatt.

Du har nedan angivna rättigheter. Läs gärna mer om varje rättighet genom att klicka på respektive rättighet. Om du har några frågor eller vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.


 • Rätten att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (artikel 77 i GDPR)
 • Rätten att återkalla ditt samtycke (artikel 7.3 i GDPR)
 • Rätt till tillgång (artikel 15 i GDPR)
 • Rätt att göra invändningar (artikel 21 i GDPR)
 • Rätt till radering (artikel 17 i GDPR)
 • Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR)
 • Rätt att begränsa personuppgiftsbehandlingen (artikel 18 i GDPR)
 • Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR)


INTEGRITETSPOLICY - MER I DETALJ

Vem ansvarar för personuppgiftsbehandlingen?

Riddermark Bil AB, med organisationsnummer 556750-7693, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy, i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill använda någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-postadress gdpr@riddermarkbil.se eller ringa oss på telefonnummer 08-590 930 40. Vår postadress är Gustavslundsvägen 18, 16751 Bromma.


Vilka har tillgång till dina personuppgifter och varför?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Riddermark Bil.
Vi anlitar IT-leverantörer för att vi ska ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt. Dessa IT-leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde. Detta gäller för alla behandlingar som anges i tabellerna nedan.

Alla uppgifter avseende köp, försäljning och byte av bil lagras i vårt eget affärssystem. Hostingen för systemet tillhandahålls genom Microsoft Azure som lagrar dina uppgifter sker på servrar lokaliserade inom EU/EES. I vissa fall när det är nödvändigt delar vi även dina personuppgifter med andra mottagare, t.ex. försäkringsbolag och betaltjänstleverantörer kopplat till ditt köp. Vilka mottagare som specifikt behandlar dina personuppgifter i relation till respektive behandling framgår av tabellerna nedan.
Om du vill ha mer information om hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.


Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Vi använder oss av Google Analytics som placerar ett script på vår hemsida. När du besöker vår hemsida och om du lämnat ditt samtycke till sådan analys, behandlas din IP-adress för webbanalys. Genom Googles analys kan dina personuppgifter överföras till USA.
När dina personuppgifter överförs görs detta med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler (GDPR artikel 46.1 c)), modul två tillsammans med kompletterande skyddsåtgärder. EU-kommissionens standardavtalsklausuler kan du ta del av  här.
Vi arbetar aktivt för att överföringar inte ska ske och för att en eventuell överföring ska ske på ett så säkert sätt som möjligt, t.ex. behandlas endast en krypterad version av din IP-adress.


Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar och lagrar dina personuppgifter

Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är. Du kan även läsa om hur länge vi lagrar dina personuppgifter och vilka vi delar dina personuppgifter med.


När du vill köpa en bil eller biltillbehör av oss

När du vill köpa en bil eller biltillbehör av oss, behandlar vi dina uppgifter främst för att kunna ingå ett avtal med dig avseende köpet. Vi behandlar också dina uppgifter för att reservera en bil till dig. Vi får dina personuppgifter från dig. Vi samlar även in information från ditt BankID för att legitimera dig när du reserverar en bil, provkör en bil och i samband med ditt köp.


För att reservera en bil till dig
Behandlingar som utförs- Hjälpa dig reservera bilen du angett att du vill reservera- Kontakta dig via telefon för att följa upp din reservation
Personuppgifter som behandlas- Namn- Kontaktuppgifter (telefonnummer)- Personnummer och bekräftelse från BankID på att du identifierats, med hänsyn till vikten av en säker legitimering- Information om vilken bil du har reserverat, såsom vilken typ av bil och registreringsnummer
Laglig grundFullgörande av avtal (artikel 6.1 (b) i GDPR)Behandlingarna av dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende reservationen av din bil. Om personuppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att reservera en bil.

För att möjliggöra din provkörning av en bil
Behandlingar som utförs- Ingå avtal med dig avseende provkörning av en viss bil- Kontakta dig via telefon för att administrera din provkörning
Personuppgifter som behandlas- Namn- Kontaktuppgifter (telefonnummer)- Personnummer och bekräftelse från BankID på att du identifierats, med hänsyn till vikten av en säker legitimering- Information om vilken bil du har reserverat, såsom vilken typ av bil och registreringsnummer
Laglig grundFullgörande av avtal (artikel 6.1 (b) i GDPR)Behandlingarna av dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende din provkörning av en bil. Om personuppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att provköra bilen.

För att administrera ditt köp
Behandlingar som utförsNär du köper en bil:- Ta emot och registrera din order- Ta emot eventuell handpenning från dig- Kommunicera med dig gällande ditt köp- Leverera din köpta bil till dig- Administrera din finansiering av bilen om du angett att du vill ha sådan hjälp. Vi kommer dela dina uppgifter med den av våra samarbetspartner för finansiering du väljer- Dela uppgifter med den av våra samarbetspartner du väljer, för betaltjänster och betalplattform, om du valt att betala genom en viss betaltjänst- Hjälpa dig hantera ägarbytet om du valt att ta hjälp av oss för det
Personuppgifter som behandlas- Namn- Kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)- Adress (vid leverans av bilen hem till dig)- Personnummer och bekräftelse från BankID på att du identifierats, med hänsyn till vikten av en säker legitimering- Orderinformation (t.ex. vilka tillbehör du har köpt)- Uppgifter om bilen, såsom vilken typ av bil och registreringsnummer- Betalinformation
Laglig grundFullgörande av avtal (artikel 6.1 (b) i GDPR)Behandlingarna av dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt köp av bil eller biltillbehör. Om personuppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att genomföra ditt köp.
När du köper biltillbehör:- Administrera ditt köp av tillbehör, t.ex. vinter- och sommardäck- Kommunicera med dig gällande ditt köp- Leverera dina köpta tillbehör till dig
- Namn- Kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)- Personnummer och bekräftelse från BankID på att du identifierats, med hänsyn till vikten av en säker legitimering- Orderinformation (t.ex. vilka tillbehör du har köpt)- Betalinformation
 

För att erbjuda dig garantier och försäkringar
Behandlingar som utförs- Kontakta dig för att erbjuda dig garanti och försäkring av bilen du köper- Hjälpa dig ingå garantiavtal och/eller försäkringsavtal genom våra samarbetspartners för garantier och försäkringar
Personuppgifter som behandlas- Namn- Personnummer och bekräftelse från BankID på att du identifierats, med hänsyn till vikten av en säker legitimering- Kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)- Uppgifter om garantin eller försäkringen du tecknar- Uppgifter om bilen, såsom vilken typ av bil och registreringsnummer
Laglig grundFullgörande av avtal (artikel 6.1 (b) i GDPR)Behandlingarna av dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende ditt bilköp. Om personuppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att teckna garanti eller försäkring för ditt bilköp.

När du valt att skriva upp dig på "önskelistan"

Vi behandlar dina personuppgifter för att bevaka vårt lager och skicka erbjudanden till dig baserat på de kriterier du angett när du skrivit upp dig på vår bevakningstjänst "önskelistan".


För att hjälpa dig hitta en bil som matchar dina önskemål
Behandlingar som utförs- Bevaka vårt lager efter en bil som matchar dina önskemål (baserat på de kriterier du angett när du aktiverat vår tjänst "önskelistan")- Skicka sms eller e-post till dig när vi hittar en bil som matchar din sökning
Personuppgifter som behandlas- Namn- Kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)
Laglig grundFullgörande av avtal (artikel 6.1 (b) i GDPR)Behandlingarna av dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende vår bevakningstjänst av bilar som matchar dina önskemål. Om personuppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att använda tjänsten "önskelistan".

När du vill sälja din bil till oss

När du vill sälja din bil till oss, behandlar vi dina uppgifter främst för att kunna ingå ett avtal med dig avseende försäljningen av din bil. Vi behandlar även dina uppgifter för att kunna tillhandahålla vår värderingstjänst, där vi inför din eventuella försäljning värderar din bil. Vi samlar in dina personuppgifter från dig och från ditt BankID när du legitimerar dig i samband med din försäljning.


För att du ska kunna använda vår värderingstjänst
Behandlingar som utförs- Hantera din förfrågan av värdering av din bil- Värdera din bil- Kontakta dig med ett erbjudande
Personuppgifter som behandlas- Bilens registreringsnummer- Kontaktuppgifter (telefonnummer)- Annan information du tillhandahåller oss i samband med värderingen
Laglig grundFullgörande av avtal (artikel 6.1 (b) i GDPR)Behandlingarna av dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende tillhandahållandet av vår värderingstjänst. Om personuppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att få din bil värderad.

För att administrera din försäljning
Behandlingar som utförs- Köpa din bil av dig- Hjälpa dig hantera ägarbyten- Kommunicera med dig gällande din försäljning- Hjälpa dig hantera lån på bilen
Personuppgifter som behandlas- Namn- Personnummer och bekräftelse från BankID på att du identifierats, med hänsyn till vikten av en säker legitimering- Kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)- Adress- Uppgifter om bilen, såsom typ av bil och registreringsnummer- Information om hur du vill motta betalning, t.ex. bankkontonummer
Laglig grundFullgörande av avtal (artikel 6.1 (b) i GDPR)Behandlingarna av dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende din bilförsäljning. Om personuppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att sälja din bil till oss.

När du vill göra ett bilbyte

Vi behandlar dina uppgifter främst för att kunna ingå ett avtal med dig avseende ett byte av din bil mot en av våra bilar. Ett byte av bil innebär i praktiken att du ingår ett avtal om både köp av bil och försäljning av bil till oss. Därför gäller delarna i denna policy som rör köp och försäljning även för dig.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla vår rådgivningstjänst till dig inför ett eventuellt bilbyte. Vi samlar in dina personuppgifter från dig.


För att ge dig gratis rådgivning om du valt att använda vår rådgivningstjänst
Behandlingar som utförs- Kontakta dig via telefon eller e-post efter att du har angett att du vill ha gratis rådgivning om bilbyte
Personuppgifter som behandlas- Namn- Kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)- Din bils registreringsnummer
Laglig grundFullgörande av avtal (artikel 6.1 (b) i GDPR)Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet avseende tillhandahållandet av vår rådgivningstjänst för bilbyte till dig. Om personuppgifterna inte lämnas har vi inte möjlighet att ge dig rådgivning.

För att administrera ditt bilbyte
Behandlingar som utförs- Ta fram ett erbjudande till dig om byte av bil- Kommunicera med dig gällande ditt bilbyte
Utöver denna tabell gäller också vad som sägs i delarna om köp och försäljning i denna policy.
Personuppgifter som behandlas- Namn- Kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)- Uppgifter om din gamla bil, t.ex. registreringsnummer- Uppgifter om din nya bil, t.ex. registreringsnummer
Laglig grundFullgörande av avtal (artikel 6.1 (b) i GDPR)Behandlingarna av dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra avtalen avseende ditt byte av bil, d.v.s. avtalet avseende ditt köp av bil och avtalet avseende din bilförsäljning. Om personuppgifterna inte lämnas har du inte möjlighet att byta in din bil hos oss.

Om du är kund till oss – oavsett hur du har interagerat med oss

Nedan tabeller gäller generellt för dig som är kund till oss, oavsett om du t.ex. köpt eller sålt en bil till oss. Vi behandlar dina personuppgifter för att t.ex. göra marknadsföringsutskick till dig, fråga dig om du vill recensera Riddermark Bil och hantera eventuell ångerrätt, reklamationer eller frågor.

Vi får dina personuppgifter från dig i samband med att du genomför ett köp, försäljning eller byte, eller i samband med att du använder någon av våra tjänster, t.ex. vår värderingstjänst.


För att rekommendera erbjudanden till dig som vi tror intresserar dig
Behandlingar som utförs- Kontakta dig med erbjudanden via telefon- Skicka erbjudanden till dig via e-post som vi tror intresserar dig, t.ex. rekommendera nya bilar till dig- Om en tidigare reservation eller värdering av din bil inte leder till någon försäljning, kommer vi behandla dina personuppgifter för att kontakta dig med rekommendationer om bilar vi tror kan intressera dig eller för att skicka påminnelser till dig om att vi är intresserade av att köpa din bil
Personuppgifter som behandlas- Namn- Kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)- Annan information om din tidigare interaktion med oss, t.ex. vad för köp, försäljning eller byte du gjort hos oss
Laglig grundIntresseavvägning (artikel 6.1 (f) i GDPR)Behandlingarna av dina personuppgifter är nödvändiga för vårt berättigade intresse att kunna följa upp din tidigare interaktion med oss och rekommendera erbjudanden till dig som vi tror intresserar dig.

För att följa marknadsföringslagens regler
Behandlingar som utförs- Om du meddelat att du inte önskar få marknadsföring kommer vi lagra din e-postadress i ett "avregistreringsregister" för att säkerställa att vi inte marknadsför oss mot dig
Personuppgifter som behandlas- E-postadress- Information om att du inte längre vill ha våra marknadsföringsutskick
Laglig grundRättslig förpliktelse (artikel 6.1 (c) i GDPR)Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår skyldighet enligt marknadsföringslagen att säkerställa att du inte får utskick som du bett om att inte få.

För att följa bokföringslagens regler
Behandlingar som utförs- Följa bokföringslagstiftningen genom att registrera, kontoföra, och arkivera dina betalningar och andra transaktioner som sker mellan oss och dig
Personuppgifter som behandlas- Betalningshistorik, transaktioner och övrigt material som utgör bokföringsmaterial
Laglig grundRättslig förpliktelse (artikel 6.1 (c) i GDPR)Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, d.v.s. bokföringslagen.

För att administrera ångerrätt, reklamationer eller andra anspråk
Behandlingar som utförs- Hantera eventuell ångerrätt, garanti- eller reklamationsärenden eller andra anspråk
Personuppgifter som behandlas- Namn- Kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer)- Information från vår kommunikation med dig i samband med ditt anspråk
Laglig grundFullgörande av avtal (artikel 6.1 (b) i GDPR), rättslig förpliktelse (artikel 6.1 (c) i GDPR) och intresseavvägning (artikel 6.1 (f) i GDPR)När du kontaktar oss för en eventuell fråga eller ett eventuellt garantianspråk relaterat till ditt avtal med oss är behandlingen av dina personuppgifter nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.
Behandlingen är även nödvändig för att vi ska agera i enlighet med konsumenträttslig lagstiftning och därmed följa en rättslig förpliktelse. Vi har även ett berättigat intresse att kunna försvara oss mot eller initiera ett eventuellt rättsligt anspråk.
Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte administrera din begäran.

För att utveckla vår verksamhet
Behandlingar som utförs- Spela in telefonsamtal du har med oss, t.ex. om du ringer vår kundtjänst eller någon av våra säljare ringer dig
Personuppgifter som behandlas- Information du tillhandahåller oss i ett samtal med oss- Ditt telefonnummer.
Laglig grundIntresseavvägning (artikel 6.1 (f) i GDPR)Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna spela in ditt samtal med oss av utbildnings- och kvalitetssyfte för vår verksamhet.

När du besöker vår hemsida

Vi analyserar hur vår hemsida används. Vi förklarar vad det innebär i detalj i tabellen nedan. Vi samlar in dina personuppgifter från dig. För att skydda din integritet har vi vidtagit åtgärder för att undvika att identifiera dig som använder vår hemsida, t.ex. behandlas endast en krypterad version av din IP-adress.

Vi får även dina personuppgifter från din enhet när du besöker oss samt från våra samarbetspartner som använder information de har sedan tidigare om dig för att genomföra analys.

För att kunna inhämta personuppgifter för analys enligt nedan använder vi cookies. I vår  cookiepolicy  cookiepolicy förklarar vi mer i detalj hur detta går till


För att analysera hur vår hemsida används
Behandlingar som utförs- Analysera hur du använder vår hemsida i syfte att kunna förbättra våra produkter och vår hemsida. För att göra detta använder vi Googles analysverktyg Google Analytics.Analystjänsten innebär att det placeras ett unikt ID på din enhet för att kunna särskilja besökare och se mönster över hemsidans användning. Vi kan dock inte se vem du är.

Personuppgifterna vi samlar in behandlas för att optimera funktion, laddhastighet och förändra hemsidan för att passa dig som besökare.
Personuppgifter som behandlas- Krypterad IP-adress som vi på Riddermark Bil inte kan koppla samman med just dig- Geografisk plats- Annan information om hur du använder hemsidan, t.ex. vad du klickar på, enhetsinformation och hur många gånger du besökt hemsidan- Information som Google har om dig sedan tidigare, t.ex. från vilken hemsida du hittade oss
Laglig grundSamtycke (artikel 6.1 (a) i GDPR)Vi inhämtar ditt samtycke för att analysera hur du använder vår hemsida i syfte att ge dig en bättre upplevelse.

Du kan undvika Google Analytics genom att ladda ner och installera  det här  browserprogrammet.

När du kontaktar oss

Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss t.ex. genom vår chatt eller genom att du fyller i något av våra formulär. Vi får dina personuppgifter från dig genom vår kontakt.

Om du använder sociala medier kommer även den sociala medieplattformen som du använder (t.ex. Facebook) att behandla dina personuppgifter och vi rekommenderar därför att du läser vår information här nedan tillsammans med den information som du hittar på dessa sociala medier.


För att kommunicera med dig när du kontaktar oss
Behandlingar som utförs- Kommunicera med dig om du kontaktar oss, t.ex. genom vår kundtjänst, våra sociala medier eller på annat sätt, t.ex. för att du vill att vi ska sälja din bil
Personuppgifter som behandlas- Namn- Kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)- Annan information du lämnar i samband med vår kontakt- Om du kontaktar oss genom sociala medier (t.ex. vår Instagram) behandlar vi även information från din profil (användarnamn och den bild du har valt på ditt konto)
Laglig grundIntresseavvägning (artikel 6.1 (f) i GDPR)Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig när du kontaktar oss.

För att svara på dina meddelanden när du använder vår chatt
Behandlingar som utförs- Kommunicera med dig om du kontaktar oss via vår chattfunktion på hemsidan
Personuppgifter som behandlas- Namn- Kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)- Annan information du lämnar i samband med vår kontakt
Laglig grundIntresseavvägning (artikel 6.1 (f) i GDPR)Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig när du kontaktar oss.

Intresseavvägning

Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi har gjort en bedömning att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse i varje fall framgår i tabellerna ovan.
Om du vill veta mer om hur vi har gjort dessa bedömningar är du välkommen att kontakta oss.


Detaljerad beskrivning av dina rättigheter

Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi har gjort en bedömning att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse i varje fall framgår i tabellerna ovan.
Om du vill veta mer om hur vi har gjort dessa bedömningar är du välkommen att kontakta oss.


Rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (artikel 77 i GDPR)

Du har rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR. I Sverige är behörig tillsynsmyndighet  Integritetsskyddsmyndigheten

Din rätt att klaga gäller i det fall det inte påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat där du har din hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit.

Tillsynsmyndigheten har en skyldighet att underrätta dig om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inklusive att informera dig om möjligheten att få ditt klagomål prövat rättsligt.


Rätt att återkalla samtycke (artikel 7.3 i GDPR)

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Ditt återkallande av samtycke ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.


Rätt till tillgång (artikel 15 i GDPR)

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Du kan skicka en förfrågan genom att kontakta oss. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få en kopia av personuppgifterna vi behandlar samt information om behandlingen.

Den information vi i sådana fall ger dig tillgång till är:


 • ändamålen med behandlingen
 • de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller
 • de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer
 • om möjligt den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period
 • förekomsten av rätten att av oss begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör dig eller att invända mot sådan behandling
 • rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
 • om vi inte samlar in dina uppgifter, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artiklarna 22.1 och 22.4 i GDPR, där du även har rätt att få meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling; och
 • om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation, har du även rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 i GDPR har vidtagits vid överföringen.
  Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. För eventuella ytterligare kopior som du begär får vi ta ut en rimlig avgift på grundval av våra administrativa kostnader. Om du har begärt informationen via elektronisk form kommer du att få informationen i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat. Din rätt att begära ut kopior enligt ovan ska inte inverka menligt på andras rättigheter och friheter.


En begäran görs genom att kontakta oss.


Rätt att göra invändningar (artikel 21 i GDPR)

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende de personuppgifter som vi behandlar. Din rätt att invända gäller i vissa särskilda fall vilka anges nedan.

Din rätt att göra invändningar gäller enligt följande:


 • Du har rätt att när som helst göra invändningar med hänvisning till skäl som hänför sig till din specifika situation avseende behandling av dina personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 (f) i GDPR, vilket inkluderar profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Om du invänder får vi inte längre behandla dina personuppgifter, förutom om vi kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i det fall profileringen har ett samband med direkt marknadsföring. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring har du en ovillkorlig rätt att få behandlingen av dina personuppgifter för sådana ändamål att upphöra.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd") (artikel 17 i GDPR)

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade av oss. Din rätt att få dina personuppgifter raderade gäller i vissa särskilda fall vilka anges nedan.

Vi har en skyldighet att radera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål i följande fall:


 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats för;
 • du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen grundar sig, och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR;
 • personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som vi omfattas av.

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell radering som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.

Notera att vår skyldighet att radera enligt ovan inte gäller i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:


 • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, eller
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR)

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade.

Med beaktande av ändamålet med vår behandling av dina personuppgifter har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell rättelse som skett, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.


Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR)

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Din rätt gäller om:


 • du bestrider uppgifternas riktighet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta),
 • du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i GDPR i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl,
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av uppgifternas användning, eller
 • du behöver personuppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen.

Om behandlingen enligt ovan har begränsats får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat. Vi kommer att meddela dig innan begränsningen av behandlingen upphör.

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell begränsning av behandling som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.


Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR)

Du har rätt att få ut dina personuppgifter (som du har lämnat till oss) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt ("dataportabilitet").

Rätten till dataportabilitet gäller om:


 • behandlingen baserar sig på den lagliga grunden samtycke eller fullgörande av avtal, och
 • behandlingen sker automatiserat.

Din rätt till dataportabilitet påverkar inte din rätt enligt artikel 17 i GDPR (rätt till radering). Din rätt till dataportabilitet får inte påverka andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.

Denna integritetspolicy antogs av Riddermark Bil den 15/06 2023