Landets förmånligaste försäkring lanseras

375 kr/mån

Bilförsäkring där priset är lika förmånligt oavsett vem du är, var du bor eller hur långt du kör.
Riddermark BIl AB Love Länsförsäkringar Stockholm

Vi gör inte skillnad på folk och folk

Fri körssträcka, drulle, brand och stöld är bara några exempel på vad som täcks av länsförsäkringar, Stockholms nya försäkringsprodukt framtagen exklusivt för Riddermark Bil.

Att priset dessutum är det samma för samtliga av Riddermark Bils kunder är minst lika innovativt som förmånligt.

Priset gäller för det första försäkringsåret. Priset gäller ej Riddermark premium-butiken.
Läs mer om försäkringen här: FULLSTÄNDIGA VILLKOR
Fredrik Bergström, VD

Fredrik Bergström, VD

Länsförsäkringar Stockholm

Så här fungerar det

Efter nästan två års förhandlingar står nu bilförsäkring redo att börja användas av Riddermarks kunder och produkten är utan tvekan den första i sitt slag.

Fredrik svarar på några frågor:

1. Vad är det för försäkring ni erbjuder Riddermarks kunder?

–“Det är en helförsäkring, inget avkall för att det är låg premie. D.v.s. villkoren är de samma.”

2. Varför görs samarbetet med just Riddermark Bil?

–“Möjligheten att tillsammans med Riddermark Bil expandera och få fler kunder. Riddermark Bil är ett företag i framkant med stark distributionskrakt och stor marknadsandel som vi ser som en mycket stark partner i vår lokala marknad.”

3. Vad ser LF som den främsta anledningen till detta samarbete?

–”Ett framgångsrikt försäjningskoncept inom försäkring har länge varit att distrubera försäkringen i den situationen då behovet uppstår.  Att era kunder får ett stark erbjudande i samma ögonblick som de får ett nytt försäkringsbehov kommer upplevas som relevant och förmånligt. Ett koncept som vi tror kommer vara mycket vinnande.”

Oavsett vem du är

Oavsett hur långt du kör

Oavsett vart du bor

Oavsett vilken bil du köper

Helförsäkra din bil för

375 kr/mån

Se alla bilar i lager
Riddermark Bil AB Love Länsförsäkringar Stockholm